Mokėjimo galimybės viršija


„PayPal“ naudotojo sutartis – „PayPal“

LAT pakeitė esamą praktiką sprendžiant klausimą dėl mokėjimo pelno palūkanų skaičiavimo po sutarties nutraukimo Byloje buvo sprendžiama mokėjimo galimybės viršija skolininko pareigos mokėti mokėjimo pelno palūkanas kredito sutarties nutraukimo atveju, šių palūkanų santykio su kompensuojamosiomis palūkanomis ir galimybės sutarties pažeidimo atveju mokėjimo pelno ir kompensuojamąsias palūkanas skaičiuoti kartu. Išplėstinė septynių teisėjų kolegija, atsižvelgusi į kompensuojamųjų palūkanų prigimtį ir paskirtį, padarė išvadą, kad šalių sudarytos sutarties sąlygos, nustatančios kompensuojamųjų palūkanų mokėjimą, pagal savo esmę lieka galioti ir po sutarties nutraukimo.

Toks aiškinimas visiškai atitinka kompensuojamųjų palūkanų kaip skolininko civilinės atsakomybės mokėjimo galimybės viršija minimalių kreditoriaus nuostolių atlyginimo sampratą ir mokėjimo galimybės viršija CK 6.

mokėjimo galimybės viršija

Tuo atveju, jei šalys sutartimi susitarė dėl atitinkamo dydžio kompensuojamųjų palūkanų mokėjimo iki visiško paskolos grąžinimo, ši sutarties nuostata ir iš jos kylanti sutartyje nustatyto dydžio kompensuojamųjų palūkanų mokėjimo prievolė išlieka ir sutartį nutraukus šios nutarties 42 punktas. Kompensuojamųjų palūkanų mokėjimas neatima iš kreditoriaus teisės reikalauti atlyginti nuostolius, kurių nepadengia sutartyje nustatytos kompensuojamosios palūkanos.

Tiesioginė transliacija. Nauji Metai - nauji iššūkiai - naujos galimybės.

Išplėstinė teisėjų kolegija, pasisakydama dėl pareigos mokėti sutartines mokėjimo pelno palūkanas kredito sutarties nutraukimo atveju, pabrėžė, kad palūkanos, kaip mokestis už pinigų skolinimą, teismų praktikoje dar vadinamos pelno palūkanomis, iš esmės skiriasi nuo kompensuojamųjų palūkanų, mokamų už prievolės įvykdymo termino praleidimą. Pareiga mokėti pelno palūkanas kitaip tariant, pinigų skolinimo kaina yra pagrindinė paskolos prievolę apibrėžianti sąlyga CK 6.

Taupymas ir investavimas

Kadangi kreditoriaus reikalavimas sumokėti pelno palūkanas yra reikalavimas įvykdyti prievolę natūra, pelno palūkanoms netaikomos netesybų mažinimą reglamentuojančios teisės normos, taip pat draudimas šias palūkanas priteisti kartu su netesybomis.

Išplėstinė teisėjų kolegija pritarė kasacinio teismo nuosekliai formuojamai pozicijai, kad kreditoriaus reikalavimas dėl mokėjimo pelno palūkanų priteisimo yra reikalavimas įvykdyti sutartinę prievolę natūra, todėl sprendė, jog šis reikalavimas kreditoriaus negali būti reiškiamas po sutarties nutraukimo, kadangi tai neatitinka bendrųjų sutarties nutraukimo teisinių padarinių, įtvirtintų CK 6.

mokėjimo galimybės viršija

Kitoks aiškinimas lemtų sutarties nutraukimo esmės neatitinkančią situaciją, kai, nepaisant sutarties nutraukimo, vienai iš sutarties šalių nutraukta sutartis iš esmės lieka galioti visa apimtimi konkrečiu atveju skolininkui išlieka tiek pareiga grąžinti visą paskolos sumą, tiek pareiga mokėti sutartimi sutartą atlyginimą už naudojimąsi šia suma iki pat to momento, kai paskolos suma bus grąžinta.

Šio aiškinimo nekeičia ir tai, jei šalys bus sutartyje nustačiusios sąlygą, kad pelno palūkanos mokamos iki paskolos grąžinimo, nes tokia sutarties sąlyga, kaip ir kitos, kaip nurodyta pirmiau, nutraukus sutartį, nustoja galioti.

mokėjimo galimybės viršija

Aiškindama CK 6. Tokia kreditoriaus teisė reikalauti tiek pelno, tiek kompensuojamųjų palūkanų sumokėjimo išlieka tol, kol išlieka jo teisė reikalauti prievolės pagal paskolos sutartį įvykdymo natūra, t.

TEKS PASAKYTI - sepia.ltas rsi išsiveržimo strategija

Tuo tarpu paskolos sutartį nutraukus turi būti vadovaujamasi sutarties nutraukimą ir sutartinę atsakomybę reglamentuojančiomis CK normomis, kurios teisės reikalauti sutartinės prievolės vykdymo natūra kreditoriui nebenustato. Išplėstinė teisėjų kolegija mokėjimo galimybės viršija, kad tinkamo atlygintinės paskolos sutarties vykdymo atveju paskolos davėjas gali pagrįstai tikėtis atgauti paskolintą pinigų sumą ir gauti atitinkamą užmokestį — mokėjimo pelno palūkanas, kurios turi būti sumokėtos paskolos gavėjo per sutarties galiojimo laikotarpį.

  • Geriausia bitcoin investicija 2022 m
  • Akcijų pasirinkimo galimybės vilkite
  • Diskursyvios strategijos apibrėžimas Mokėjimo galimybės viršija.
  • Hardcap crypto

Skolininkui nevykdant savo sutartinių prievolių ir dėl šios priežasties paskolos sutartį nutraukus prieš terminą, sutartine teise ginamas lūkesčių interesas apima kreditoriaus negautas pajamas, t. Tuo tarpu aiškinimas, kad skolininko pareiga mokėti mokėjimo pelno palūkanas gali išlikti iki faktinio paskolos sumos grąžinimo net ir tais atvejais, kai faktinis paskolos negrąžinimo terminas yra ilgesnis nei paskolos grąžinimo terminas, nustatytas paskolos sutartyje, viršija lūkesčio intereso gynimo ribas, kadangi užtikrina paskolos davėjui teisę į sutartimi sulygtą pelną ir tuo laikotarpiu, kai paskolos sutartis tinkamu jos įvykdymo atveju jau būtų pasibaigusi.

Earn $1000 In 30 Min With Google (Free PayPal Money) mokama forex kursai

Tokia situacija, be kita ko, neskatina paskolos davėjo laiku imtis skolos išieškojimo veiksmų, be to, kintant pinigų skolinimo rinkoje kainai, gali sudaryti prielaidas paskolos davėjui nepagrįstai praturtėti paskolos gavėjo sąskaita ta apimtimi, kuria pastarasis yra įpareigojamas ir toliau mokėti pasibaigusioje sutartyje nustatytą galimai didesnę nei tuo metu esančią rinkoje kainą už pasiskolintų pinigų naudojimą.

Galiausiai, skolininko prievolei mokėti mokestį už pinigų naudojimą, neatliekantį nuostolių kompensavimo funkcijos, laikotarpiu, kurio nebeapima šalių sudaryta sutartis, nėra teisinio pagrindo, kadangi tokia skolininko prievolė neišplaukia nei iš šalių sudarytos sutarties, nei iš įstatymo CK 6.

mokėjimo galimybės viršija

Išplėstinė teisėjų kolegija nurodė, kad, kaip neatitinkanti kasacinio teismo nuosekliai formuojamos praktikos dėl sutarties nutraukimo teisinių pasekmių ir reikalavimo dėl mokėjimo pelno palūkanų priteisimo teisinės prigimties aiškinimo, keistina ankstesnė kasacinio teismo praktika, pagal kurią skolininko pareiga mokėti mokėjimo pelno palūkanas išlieka ir paskolos davėjui nutraukus paskolos sutartį, išskyrus atvejus, jei kitaip nustatyta paskolos sutartyje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m. Keisdama esamą praktiką mokėjimo pelno palūkanų pradžia darbas riminis po sutarties nutraukimo klausimu, išplėstinė teisėjų kolegija suformulavo tokią teisės aiškinimo taisyklę: nutraukus paskolos kredito sutartį prieš terminą, pasibaigia pagrindinių prievolių pagal sutartį vykdymas natūra, todėl mokėjimo pelno palūkanos skolininkui pagal šią sutartį nebegali būti skaičiuojamos; paskolos kredito sutartį nutraukus prieš terminą kreditorius įgyja teisę reikalauti taikyti skolininkui civilinę atsakomybę: reikalauti sutartyje ar įstatyme nustatyto mokėjimo galimybės viršija kompensuojamųjų palūkanų iki visiško paskolos sumos grąžinimo, taip pat reikalauti dėl pagal nutrauktą paskolos kredito sutartį negautų mokėjimo mokėjimo galimybės viršija palūkanų, kaip kreditoriaus negautų pajamų, atlyginimo; pagal bendrąsias civilinės atsakomybės taisykles, reikalaujant kompensuojamųjų palūkanų netesybų ir negautų pajamų nuostolių kreditoriui gali būti priteisiama didesnė iš reikalaujamų sumų.

mokėjimo galimybės viršija

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra vienintelis kasacinis teismas įsiteisėjusiems bendrosios kompetencijos teismų sprendimams peržiūrėti. Kasacinio teismo pagrindinė paskirtis — mokėjimo galimybės viršija vienodą bendrosios kompetencijos teismų praktiką valstybėje. Į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą atrenkamos tik sudėtingiausios ir reikšmingiausios teismų praktikai bylos.

Remdamasis procesą reglamentuojančiais įstatymais, kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus sprendimus teisės taikymo aspektu.

mokėjimo galimybės viršija

Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją prašome nurodyti informacijos šaltinį. Kontaktai žiniasklaidai:.