Mokymasis apie prekybos sistemos stiprinimą


Projektai Struktūriniai projektai: Kūrybiškumo ir verslo inovacijų jungtinės studijų programos parengimas ir įgyvendinimas Vilniaus kolegijos studijų sistemos tarptautiškumui padidinti projekto nr. Įgyvendinant šį projektą, parengta ir pradėta vykdyti jungtinio laipsnio ir trigubo diplomo studijų programa Creativity and Business Innovations kartu su Porto politechnikos institutu ir Estijos verslininkystės taikomųjų mokslų universitetu.

Projekto priešistorė: metais, siekdamas padidinti kokybės užtikrinimo rezultatų skaidrumą bei prieinamumą Europos aukštojo mokslo kokybės agentūrų registras EQAR angl. Šios duomenų mokymasis apie prekybos sistemos stiprinimą sukūrimas leido stebėti, kaip Europos aukštojo mokslo erdvei EAME priklausančios šalys laikosi esminio įsipareigojimo — visose aukštojo mokslo institucijose užtikrinti aukštojo mokslo kokybę, vykdant reguliarius išorinius kokybės vertinimus, vadovaujantis Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis ESG.

Nuo DEQAR sukūrimo metų gegužę, ši duomenų bazė nenustoja augti ir šiuo metu joje galima rasti virš 50 išorinio kokybės vertinimo išvadų iš 34 kokybės užtikrinimo agentūrų.

grynasis debetas pasirinkimo sandoriais

Per projekto laikotarpį, kuris truks 24 mėnesius, dalyvaujančios kokybės agentūros įsipareigoja DEQAR duomenų bazėje pateikti išorinių kokybės vertinimų institucinio, studijų programų, studijų krypčių vertinimo išvadas. Tuo tikslu, projekto metu kokybės užtikrinimo agentūros sulauks išorinės pagalbos konsultavimas, pagalba diegiant efektyviausius metodus duomenų perdavimui ir kt.

kaip aš prekiauju dvejetainiais opcionais

Šiuo tikslu, didinant DEQAR duomenų bazės patrauklumą ir žinomumą, ketinama skatinti DEQAR duomenų bazėje esančios informacijos integruotą panaudojimą kompetencijų įvertinimo ir pripažinimo procesuose, Europass akreditacijos duomenų bazėje bei kitose veiklose.

Projekto mokymasis apie prekybos sistemos stiprinimą laikotarpis — m. Projekto koordinatorius — EQAR.

Kaip įsigyti/pratęsti verslo liudijimą per Mano VMI?

Bus siekiama apibrėžti bendrą kokybės rodiklių grupę, skirtą matuoti, stebėti ir vertinti pagrindinius aukštųjų mokyklų procesus studijas ir dėstymą; mokslinius tyrimus; poveikį visuomenei ; šie rodikliai turėtų apimti skirtingus aukštųjų mokyklų sprendimų priėmimo lygius strateginius, taktinius ir operatyvinius ir apibrėžti institucijų vidines kokybės valdymo sistemas.

Pagrindiniai numatomi projekto rezultatai: Naujo ir plačiai pritaikomo rodiklių rinkinio angl. Quality Indicators Scoreboard — QIS sukūrimas, Informacijos sklaida per Wiki puslapį, Parengtos gairės, kaip įsidiegti siūlomą rodiklių rinkinį, Siūlomo rodiklių rinkinio testinis diegimas partnerėse institucijose.

bitcoin pajamos be investiciju

Tiesioginės projekto tikslinės grupės yra aukštosios mokyklos jų valdymo tarybos, administracija, dėstytojai ir tyrėjai ir aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūros. Netiesioginiai projekto naudos gavėjai yra visi aukštojo mokslo socialiniai partneriai, studentai ir bendrai visuomenė, kurie suintersuoti aukštojo mokslo kokybe.

pvm numeris namuose

Projekto įgyvendinimo laikotarpis yra 28 mėnesiai nuo m.