Prekybos licencijų sistema.


Natalija Žuravliovatel. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; 3.

prekybos licencijų sistema

Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo. Laikoma, kad licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais yra išduota kitą dieną nuo juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešimo apie ketinimą verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais pateikimo savivaldybės vykdomajai institucijai.

prekybos licencijų sistema

Kai juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešime yra nurodyta diena, nuo kurios ketinama pradėti verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais ir ši diena yra vėlesnė negu kita diena nuo pranešimo pateikimo dienos, laikoma, kad licencija yra išduota nuo pranešime nurodytos datos. Licencijas išduodanti institucija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo licencijos išdavimo per Licencijų informacinę sistemą pranešime nurodytu būdu išsiunčia jam patvirtinimą, kad jam per Licencijų informacinę sistemą yra išduota licencija.

prekybos licencijų sistema

Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais galiojimas panaikinamas, jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas pranešimo pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dieną neatitiko Tabako kontrolės įstatymo prekybos licencijų sistema straipsnio 2 dalies ir ar 10 punktuose nustatytų reikalavimų ir kitais 16 dalyje nustatytais atvejais.

Papildoma informacija Reglamentuojantys teisės aktai.

prekybos licencijų sistema