Viešai neatskleista informacija. Viešai neatskleistos informacijos (UMM) teikimo paslauga | GET Baltic


Pro m.

opcionų prekybos bullish

Ji taip pat skyrė jam 50 EUR baudą už nebendradarbiavimą. DB kelis kartus paprašė nukelti jo apklausos, į kurią jis buvo kviečiamas kaip apie faktines aplinkybes informuotas asmuo, datą, o atvykęs į apklausą atsisakė atsakyti į pateiktus klausimus.

pokemon ugnies raudonos versijos strategijos vadovas

Atmetus DB skundą dėl šių sankcijų, jis pateikė kasacinį skundą Corte suprema di cassazione Kasacinis Teismas, Italija. Pagal šią nuostatą turi būti baudžiamas asmuo, kuris laiku nevykdo Consob reikalavimų arba dėl kurio uždelsiamas jos priežiūros funkcijų vykdymas, įskaitant asmenį, kurį Consob, vykdydama savo funkcijas, kaltina pažeidimo dėl prekybos vertybiniais viešai neatskleista informacija pasinaudojant viešai neatskleista informacija padarymu. Corte costituzionale pažymėjo, kad pagal Italijos teisę prekyba vertybiniais popieriais pasinaudojant viešai neatskleista informacija yra ir administracinis pažeidimas, ir baudžiamasis nusižengimas.

darbas iš casa umbria

Jis Teisingumo Teismui pateikė klausimą dėl šių teisės aktų atitikties Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijai Chartijakonkrečiai — teisei tylėti. Šiuo klausimu Teisingumo Teismas patikslino, kad jurisprudencija, susijusi su įmonių pareiga per procedūras, per kurias gali būti skirtos sankcijos už antikonkurencinius veiksmus, pateikti informaciją, kuria vėliau galėtų būti pasinaudota siekiant nustatyti jų atsakomybę už tokius veiksmus, negali būti taikoma pagal analogiją, kai siekiama nustatyti fizinių asmenų, kuriems taikoma procedūra dėl prekybos vertybiniais popieriais pasinaudojant viešai neatskleista informacija pažeidimo, teisės tylėti apimtį.

forex valiutos skaičiuoklė

Teisingumo Teismas priduria, kad vis dėlto teise tylėti negalima pateisinti bet kokio nebendradarbiavimo su kompetentingomis institucijomis, pavyzdžiui, atsisakymo atvykti į jų numatytą žodinę apklausą ar vilkinimo veiksmų, kuriais siekiama atidėti jų apklausą.

Šiomis sąlygomis šių teisės aktų galiojimui nedaro poveikio tai, kad juose nėra aiškiai atmesta galimybė skirti sankciją už tokį atsisakymą.

fiat p2p

Valstybės narės turi užtikrinti, kad fizinis asmuo negalėtų būti baudžiamas už atsisakymą pateikti tokius viešai neatskleista informacija kompetentingai valdžios institucijai.